รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญ           ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายชัชวาล    มะณีทอง  นักเรียนชั้น ม.3/5   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดคำขวัญ “โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในจังหวัดลำพูน” เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1, 500 บาท

 

 โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 21-08-2013

Username
Password