รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสดสักวา         ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประชันกลอนสดสักวา เนื่องในวันภาษาไทย ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1. นางสาวสุภาวดี    รุ่งกลิ่น                   ชั้น ม.5/9

2 นางสาวสุภาพร    แดนป่ากลาง          ชั้น ม.5/9

3. นายสิทธิชน       ไชยอุปละ               ชั้น ม.4/9

 โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 21-08-2013

Username
Password