[สอบราคา] ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนดนตรี
[สอบราคา] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2561
[รับสมัคร] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
[รับสมัคร] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
[รับสมัคร] ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทะเบียน
[รับสมัคร] ประกาศรับสมัคร ยามรักษาการณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
[ทั่วไป] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[รับสมัคร] ประกาศผลการรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักบริหาร
[รับสมัคร] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักบริหาร