งานวันครู 16 มกราคม 2561  [อ่านต่อ...]

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 16-01-2018
          มอบของขวัญให้ตำรวจจราจรดูแลการเดินทางของนักเรียน  [อ่านต่อ...]

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 10-01-2018
          โรงเรียนจักรคำฯ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่  [อ่านต่อ...]

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 08-01-2018
          จักรคำไมโครมาราธอน 2560   [อ่านต่อ...]

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์ | วันที่ 08-01-2018