เข้าสู่ระบบ

ประเภทของรายวิชา:


ชื่อรายวิชา เทคโนฯเพื่อการเรียนรู้

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน


ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 4000107 หน่วยที่ 1

ครู: ถวิล เมืองเมฆ

ข้อสอบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ


ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 4000107 หน่วยที่ 2

ครู: ถวิล เมืองเมฆ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน


ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 4000107 หน่วยที่ 3

ครู: ถวิล เมืองเมฆ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน


ชื่อรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 4000107 หน่วยที่ 5

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน


หน้าหลัก