ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินระดับจังหวัด!!

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
ระดับประถมศึกษา | Download | ระดับประถมศึกษา | Download |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | Download | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | Download |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | Download | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | Download |
ผลการแข่งขันเครื่องร่อน
ผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินไกล ประถมศึกษา | Download | ประเภทบินไกล มัธยมศึกษาตอนต้น | Download |
ประเภทบินนาน ประถมศึกษา | Download | ประเภทบินนาน มัธยมศึกษาตอนต้น | Download |
 


การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60
ชิงแชมป์ระดับประเทศ Credit : Youtube.

 ลงทะเบียนงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61

image
image