กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (digital camera)

           กล้องถ่ายรูปที่พัฒนามาจาก กล้องถ่ายรูประบบเดิม ที่ใช้ฟิล์มเป็นสื่อบันทึกข้อมูล โดยหันมาใช้ เทคโนโลยีบันทึกข้อมูล แบบดิจิตอลบนแผ่นดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ
ประโยชน์ของกล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล

           รวดเร็ว เพราะเมื่อถ่ายรูปแล้ว ก็สามารถนำมาใช้งานได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการบันทึก                เป็นไฟล์ภาพบนแผ่นดิสก์ หรือการถ่ายโอน เข้าคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ทต่างๆ
           ใช้งานง่าย เพราะมีการทำงานแบบอัตโนมัติ
           ไม่เปลืองฟิล์ม เพราะอาศัยอุปกรณ์บันทึกที่สามารถลบข้อมูล และนำมาใช้งานใหม่ได้


การประยุกต์ใช้งาน

           งานด้านสิ่งพิมพ์
           งานโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ภาพประกอบเว็บเพจ
           งานบุคลากรในองค์กรต่างๆ
           งานด้านประกันภัย

รูปแบบการบันทึกข้อมูล

           หน่วยความจำภายใน
           แผ่นการ์ดบันทึกข้อมูลเฉพาะ เช่น SSFDC (Solid State Floppy Disk Card)
               ของกล้องตระกูลฟูจิ
           ฮาร์ดดิสก์แบบ PCMCIA type III
           แผ่นดิสก์
           แผ่นซีดี

 
ย้อนกลับ