ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


     
   ระบบเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM) หรือระบบถอนเงิน หรือฝากเงินของธนาคาร โดยอัตโนมัติ เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกสบาย อย่างมากให้แก่ผู้ใช้ บริการธนาคาร และเป็น ตัวอย่างเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ที่ได้รับการนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังรูป ในอดีต เมื่อเริ่ม มีการ ใช้ระบบเอทีเอ็ม เครื่องแรกของโลก หรือของประเทศไทย มีเหตุการณ์ที่ น่าสนใจ อะไรเกิดขึ้น และขณะนั้นธุรกิจธนาคาร ให้ทางเลือก ในการ บริการ กันอย่างไรบ้าง
   พ.ศ.2520 เป็นปีที่มีการใช้เอทีเอ็ม  เครื่องแรกของโลก ธนาคารซิตี้ แบงค์ ในเมืองนิวยอร์ก เริ่มให้บริการฝากและถอนเงิน โดยอัตโนมัติแก่ลูกค้า ซึ่งสามารถ ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมวันเสาร์ อาทิตย์ด้วย ในขณะที่ธนาคารอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ บนถนนสายเดียวกันให้บริการลูกค้าในเวลาปกติเท่านั้น คือ เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00-14.00 น. หลังจากบ่ายสองโมงก็หมดโอกาสได้รับบริการ ฝากถอนเงินแล้ว เมื่อวิเคราะห์มุมมองในการแข่งขันของธนาคาร ในการให้บริการลูกค้า กล่าวได้ว่า ระบบเอทีเอ็ม ของธนาคารซิตี้้แบงค์ เป็นบริการ ใหม่ที่ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และคล่องตัว ได้ดึงดูดลูกค้าจากธนาคารอื่นมาเป็นลูกค้าของตัวเอง และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดขึ้นมาเกือบสามเท่าตัว ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือน ก่อนที่ธนาคารคู่แข่งจะไหวตัวทัน และหันมาให้บริการเอทีเอ
   
 
                                       หน้าแรก หน้าถัดไป