เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม

โทร | Tel. 0 5351 1011
แฟกซ์ | Fax. 0 5351 1822
E-mail: chakkham@hotmail.co.th
ABAC | IELTS| TOEIC

ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม

ตรวจสอบผลการเรียน รายภาคเรียน
______________________________________________________

ปฏิทินงานทะเบียนนักเรียนชั้น ม.1- ม.6

      1.ปฏิทินงานทะเบียนนักเรียนม.1-5 เทอม2ปีการศึกษา2558  
2.ปฏิทินงานทะเบียนนักเรียน ม.6 เทอม2ปีการศึกษา2558

_____________________________________________________

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2559


มัธยมศึกษาปีที่ 1ระเบียบการรับสมัครนักเรียน-ชั้น-ม.1-ปี-2559
____________________________________________________

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน-ชั้น-ม.4-ปี-2559

_____________________________________________________

 

  


กิจกรรมล่าสุด

รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 27-03-2018

CKK Online

คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินวิชาการ

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต