เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 0 5351 1011
แฟกซ์ | Fax. 0 5351 1822
E-mail: chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2559


มัธยมศึกษาปีที่ 1


                    1.-ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 
2.-ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1
____________________________________________________

มัธยมศึกษาปีที่ 4

                           1.-ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4
                           2.-ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4

_____________________________________________________

  


กิจกรรมล่าสุด

งานเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 29-01-2016

CKK Online

คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินวิชาการ

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต