เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 0 5351 1011
แฟกซ์ | Fax. 0 5351 1822
E-mail: chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม

ปิดระบบวันที่ 15 ก.ค. 58

- แบบประเมินพฤติกรรม SDQ (กิจการนักเรียนให้กรอกเพิ่มเติม)>> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ <<


คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


รายงานจํานวนนักเรียนที่กรอกข้อมูลระบบ CKK-MIS
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
[ คลิกเพื่อดูรายงาน ]

กิจกรรมล่าสุด

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง และโรงเ...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 30-06-2015

CKK Online

ปฏิทินวิชาการ