กิจกรรมอบรมแกนนำ อย.น้อย

          วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรมอบรมแกนนำ อย.น้อย โครงการ อย.น้อย คือ กลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย คุ้มค่า ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่