โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

         ต้อนรับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ จำนวน 4 คนจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอิตาลี เข้าศึกษา ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

        ต้อนรับการกลับมาของนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ นางสาวสุรีย์รัตน์ ชูศรี นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ และนายวิทธวินทร์ ปันตา นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ตามโครงการวายเอฟยูแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศฮังการี (ทุนเต็มจำนวน)