มอบรางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 สาขาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นายชาติตระการ ธรรมเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 อีกทั้งนักเรียนยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิงสถิติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 (Statistical Data Analysis and Communication Contest 2018) เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ นายสราวุทธ เจ็นพนัสสัก และนายภูริวรรษ จ่าโอฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 และนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเกม A- Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐกฤตา ไพรินทราภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 และเด็กชายณัฐวุฒิ กันธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน 180 IQ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ เด็กหญิงนรีกานต์ วงศ์ธานี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 และเด็กหญิงบุณยานุช สร้อยนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ใน กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิดูภาพกิจกรรม