มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการประกวดออกแบบเกมส์แนวสร้างสรรค์

                     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิตชนก อินต๊ะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบเกมส์แนวสร้างสรรค์ และได้รับโล่รางวัล Creative and Innovation Camp ประจำปี 2561 ณ สาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกดูภาพกิจกรรม