การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนวของโรงเรียนระดับประถมศึกษา

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร และครูแนะแนวของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงสร้าง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม