การอบรมพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 30 เมษายน 2562 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยกลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกภาพกิจกรรม