โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนร่วมลงนามถวายพระพรฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำผู้บริหารและข้าราชการครู เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการในส่วนงานราชการต่าง ๆในจังหวัดลำพูนและประชาชนจิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม