ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ประจำปี 2562

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสรงน้ำองค์พระธาตุหริภุญชัย ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงาม ของเมืองลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

คลิกดูภาพกิจกรรม