เปิดการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวคำปฏิญาณ โรงเรียนสุจริตและมีการแสดงเพลงโรงเรียนสุจริต ชื่อว่า “ป้องกัน STRONG” ของนักเรียนชมรม To Be Number one คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) และสังเกตการสอนในห้องเรียน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมดาราดิเรก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม