การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบการจัดการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ความรู้ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม1 2 3 4 5 6