กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษเตรียมวิศวกรและหุ่นยนต์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้อง กิจกรรมนันทนาการ โดยมีคณะครู สาขาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน