การอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โดยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการอบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 169 คน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม