การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

อบรมนักเรียนแกนนำ ประจำปี 2562

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนจัดการอบรมแกนนำวินัย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำของนักเรียนทุกห้อง และให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเป็นผู้นำ ดูแล และแนะนำการประสานขอความร่วมมือเพื่อนในห้องเรียนด้านความประพฤติและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม