การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พันธุศาสตร์กับการตามรอยบรรพชน กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : การบูรณาการทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม