อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

งานห้องสมุด กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "อ่านเพื่อรู้ เชิดชูปัญญา พัฒนาชีวิต Read For Life" ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เติมทองไชย)

คลิกดูภาพกิจกรรม