การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การอบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2562

นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมจิตอาสานักเรียนจราจร ประจำปี 2562 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร ทักษะการฝึกปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษาวิชาทหาร สารวัตรนักเรียน นักเรียนจิตอาสาระดับชั้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 84 คน อบรมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม