การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ อาคารจักรคำ115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม