บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ อาคารจักรคำ115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม