กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม 233 ปี สดุดีบรมครูกลอนสุนทรภู่ เชกสเปียร์แห่งสยามประเทศ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง กิจกรรมคู่ขวัญวรรณคดีไทย และกิจกรรมแสดงละคร ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม