ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 108 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาหัวข้อโครงงานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม