การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในฯ

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม