โครงการ SCG EDUCATION CLINIC GUIDANCE ROADSHOW

นายสุจินต์ สีห์พิริโยดม ผู้จัดการแผนกผลิตลำพูน บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ SCG EDUCATION CLINIC GUIDANCE ROADSHOW โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และน้องๆ สายวิชาชีพ ได้รับคำแนะนำและประสบการณ์ดีๆ ในเรื่องการเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จากพี่ๆ ที่จบการศึกษาและกำลังปฏิบัติงาน ทั้งในบริษัทฯ ในเครือ SCG และหน่วยงานอื่นๆ และในโอกาสนี้ยังมอบป้ายโครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปีที่ 13 ให้กับโรงเรียนโดยมีนายศรีวัย โยกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม