พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโยลีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11 และรับมอบธงเครือข่ายจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

คลิกดูภาพกิจกรรม