ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโครงงานคุณธรรมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมี 2 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม เปลี่ยนกล่องนมให้เป็นหลังคา โดยคัดแยกขยะและรับบริจาคกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เพื่อนำกล่องนมไปบริจาคกับโครงการ คลังคาเขียว เพื่อผู้ยากกไร้ แลกิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ใช้ถุงผ้า รักษาโลก โดยการรับบริจาคผ้าดิบ ถุงผ้าที่ใช้แล้ว หรือบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อผ้าดิบมาตัดเย็บเป็นถุงยาสำหรับผู้ป่วยแล้วนำไปมอบให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาล เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติค

คลิกดูภาพกิจกรรม