มอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสานักเรียนจราจร

คณะครูกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสานักเรียนจราจร” ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ทักษะการฝึกปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

โดยนักเรียนที่ได้เกียรติบัตร เป็นนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สารวัตรนักเรียน นักเรียนจิตอาสาระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 84 คน รับเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โดมอาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม