การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน เพื่อสรุปงานกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม