ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสิงคโปร์

นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนคู่พัฒนาจากประเทศสิงคโปร์ Aussumption Pathway School, Singapore โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - นานาชาติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม