พิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ในเวลา 7.30 น. ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช

ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม