การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการประชุมการเก็บผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

และการจัดทำภาระงานชิ้นงานและเตรียมการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการเก็บผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

คลิกดูภาพกิจกรรม