ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รองผู้อำนวยการศรีวัย โญกาศ และรองผู้อำนวยการทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36 จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ดังนี้ กรีฑา 1. นายวรวัฒน์ ทิพยรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอัฎฐกรีฑา

2. นายสุรชาติ มาลาจุมปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ขว้างค้อน

3. นายมหาสมุทร ญาณรักษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 วิ่งวิบาก 2000 เมตร

4. นายพงศกร อูปคำแดง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กระโดดสูง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 อัฎฐกรีฑา

5. นางสาวธนัญญา ปัญญาคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เดิน 5000 เมตร

6. นางสาวสุกันยา มาโสด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร

7. เด็กชายคณกรณ์ เล่ห์กล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร

8. นายนิธิพงศ์ ใจพิจิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขย่งก้าวกระโดด

ยูยิตสู

1. นายนราพัชฒ์ ลีลาเลิศเสถียร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย

2. นายคฑาทอง บำรุงพรไพศาล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย

เทควันโด

1. นางสาวนิจวรรณ ใจแจ่ม ได้รับรางวัลรองชนเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม

2. เด็กชายสัฎฐิมงคล บุญสิน ได้รับรางวัลรองชนเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ คาเด็ทชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 41 กิโลกรัม

3. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ ทิตตา ได้รับรางวัลรองชนเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ รุ่นน้eหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม

หมากล้อม

1. นายโกเมท หลวงโปธา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภททีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทคู่ผสม

2. เด็กหญิงมยุรฉัตร คำบัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทคู่ผสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทบุคคลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภททีมหญิง

3. เด็กหญิงณภัทร ด่านปิยโชคกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภททีมหญิง

4. เด็กหญิงฐิติพร เสนเสาร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทคู่ทีมหญิง

ว่ายน้ำ

1. นายชีนภัทร์ มูลสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ว่ายน้ำท่ากบ 100 เมตร ว่ายน้ำท่า กบ 50 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ว่ายน้ำท่ากบ 200 เมตร

2. เด็กหญิงยุวธิดา สร้อยทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 50 เมตร และ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

นายสุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ Oceanman Krabi ระยะทาง 10 กิโลกรัม ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน228คน จาก50 สัญชาติ ได้รับรางวัลลำดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และรางวัลลำดับที่ 4 Over all จากทุกรุ่นอายุ ณ อาคารจักรคำ 115 ปี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม