ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนแม่แตง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยรองผู้อำนวยการศรีวัย โญกาศ และรองผู้อำนวยทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่แตง ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม