ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสารภีพิทยาคม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยรองผู้อำนวยการศรีวัย โญกาศ และรองผู้อำนวยทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานเรื่องวิทยาการคำนวณและการใช้สื่อการเรียนการสอนของ GiGo

ณ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม