การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายศรีวัย โญกาศ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการจัดการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรีย

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ความรู้ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดประชุมที่หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม