แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 รองผู้อำนวยการศรีวัย โญกาศ และรองผู้อำนวยการทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 ได้แก่ นางสาวปฏิพร หอมคำมา ม.5/2

สาขาชีววิทยา นายณัฐพงษ์ ดาวเรือง ม.4/14 สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย และ นางสาวพิภูษณะ พิงคะสัน ม.5/12 สาขาคอมพิวเตอร์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม