กีฬาภายในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดงาน กีฬาภายใน ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการเสียสละและการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

โดยมีทั้งหมด 5 คณะสี คือ สีม่วงบุรีรัตน์ สีเขียวดาราดิเรก สีฟ้าอินทยงยศโชติ สีแดงอาทิตยราช สีชมพูพิศาลโสภาคุณ ทั้งนี้ มีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม 1 2 3 4 5 6