ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนป่าซาง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดย นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนป่าซาง ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อาคาร 6

คลิกดูภาพกิจกรรม