การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 21st International Robot Olympiad 2019

ระดับนานาชาติ-ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 21st International Robot Olympiad 2019 (IRO2019) ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายการ Mission Challenge_Challenge

สมาชิกทีม

1.นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์
2.นายรามฤทธิ์ สุดใจ
3. นายกฤติพงศ์ กระแสร์

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม

นางชลภิรัตน์ แก้วมูล

ขอขอบคุณ
: สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:รองฯทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รอง ผอ.กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
:คณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
:นายวิโรจน์ สายพันธุ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ที่ให้โอกาสและสนับสนุนมาโดยตลอด

ในการแข่งขันครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 14 ประเทศ