มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน

FM 95.0 MHz และงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 แก่ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ นักข่าวคอลัมน์การศึกษาและนักข่าวคอลัมน์จังหวัดลำพูน ณ สำนักพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม