วันครู 16 มกราคม 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายศรีวัย โญกาศ และนางทิพย์อุบล ศิริบูลยื รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมเฉลิมราชย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ซึ่งการจัดงานวันครู มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุญูปการต่อการศึกษาของชาติบ้านเมือง และทำให้ประชากรของชาติเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถสร้างดำรงรักษาพัฒนาและปกป้องบ้านเมืองให้พัฒนา เจริญก้าวหน้าเป็นปกติสุขอยู่ได้

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่