กิจกรรมอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในวันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดการอบรมเยาวชนล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน โดยมีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม