กิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนผู้มีความสามารถด้านภาษาไทย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนผู้มีความสามารถด้านภาษาไทย (กิฟเต็ดไทย) ภาคเหนือ รอบที่ 1/2562

โดยมีวิทยากร ด้านการทำสารคดีและหนังสั้น มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปสานต่อในการทำสารคดี กาลครั้งหนึ่ง มหัศจรรย์ที่ลำพูน ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมครั้งนี้ คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนทำงานระบบกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโรงเรียน โดยมีคณะครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวร นายปรีชา มีแจ้ นางสาวสมัชญา ด้วงรัตน์ และ นายสาธิต อินต๊ะปั๋น นศ.ฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม