โครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต

วันที่ 24 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดลำพูนกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อบูรณาการการศึกษาให้เข้ากับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม